Najlepszy Sposób Na Błąd Walidacji Ciągu Rozwiązania

Czasami system komputerowy może zgłosić błąd stwierdzający, że wystąpił błąd podczas sprawdzania poprawności innego ciągu. Może istnieć kilka korzystnych powodów pojawienia się tego błędu.

Pożegnaj się z awariami i błędami komputera. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Ten artykuł pomoże Ci wyeliminować problem, który występuje, gdy rynek docelowy próbuje zaktualizować tabelę za pomocą Server SQL Management Studio, gdy urządzenie przechodzi do serwera SQL.

Objawy

Wyobraź sobie następujący scenariusz danej osoby. Próbujesz na drodze do korzystania z programu SQL Server Studio Management, aby pomóc w aktualizacji tabeli w programie Microsoft SQL Server. W Przeglądarce obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę mebli ogrodowych i wybierz opcję Otwórz stół. Poprawiasz wiersz, który wygląda jak każdy rodzaj tabeli. W tym scenariuszu członkowie Twojej rodziny mogą nieoczekiwanie otrzymać jeden z następujących komunikatów o błędach w oknie czatu Microsoft SQL Server Management Studio:

 • Komunikat o błędzie 1

  Dane uległy zmianie od czasu, gdy pobrano główne okienko wyników. Zapisać aktualizację teraz?

  (Próba optymistycznej współbieżności nie powiodła się)

  Kliknij „Do”, aby mimo wszystko przekazać zmiany do katalogu.

  Kliknij Nie w odniesieniu do cofnięcia zmiany i przywrócenia konkretnych bieżących danych dla tego potrzebnego wiersza.

  Kliknij Anuluj, aby kontynuować edycję.

  Uwaga

  Jeśli dana osoba kliknęła Nie w polu „Tak” w tym oknie dialogowym błędu, oznacza to, że ciąg nie jest później do poprawienia.

 • Komunikat o błędzie 2


  Przyspiesz swój komputer już dziś.

  Jeśli występują błędy komputera, awarie i inne problemy, nie martw się — Restoro może Ci pomóc! To potężne oprogramowanie naprawi typowe problemy, ochroni Twoje pliki i dane oraz zoptymalizuje Twój system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc niezależnie od tego, czy masz do czynienia z przerażającym niebieskim ekranem śmierci, czy tylko z ogólną powolnością i powolnością, Restoro może szybko przywrócić komputer na właściwe tory!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta
 • 3. Wybierz komputery, które chcesz przeskanować i rozpocznij proces przywracania

 • Nie jest chwilowo aktualizowany.

  Dane w wierszu x dostaw nie zostały zweryfikowane.

  Źródło błędu: Microsoft.VisualStudio.DataTools.

  Temat błędu: zaktualizowany lub usunięty wiersz połączony z tą konkretną wartością, niezależnie od tego, czy został zaimplementowany, czy nie, powoduje, że wiersz jest niejednoznaczny, a większość ludzi prawdopodobnie powoduje wiele wierszy (N wierszy) w odniesieniu do zmiany.

  Popraw wszelkie błędy i po prostu spróbuj ponownie lub naciśnij klawisz ESC, aby pomóc odrzucić zmiany.

  Uwaga

  Jeśli wyświetlisz to okno dialogowe pomysłów, nie będziesz w stanie zaktualizować wiersza.

 • Zdecydowana konieczność tabeli zawiera jedną lub więcej kolumn związanych z typem danych lub zdaniami ntext.

 • Przyjemność w każdej z tych kolumn zawiera następujące znaki:

 • Znak procentu (%)
 • Podkreślenie (_)
 • Rynek lewy ([)
 • Tabela nie zawiera bezwzględnego klucza podstawowego.

 • Powód

  błąd podczas zatwierdzania paska do

  Ten problem występuje, ponieważ program SQL Server Management Studio podaje nieprawidłową instrukcję SQL dla operacji aktualizacji. Jeśli tabela nie zawiera prawdziwego klucza podstawowego, wartości każdej z użytych kolumn muszą nauczyć się ulepszać wiersz. Kiedy SQL Server Management Studio utworzył ten nagłówek, stale używał niewłaściwego założyciela porównania (=) do porównywania kolumn wszelkich istotnych informacji, takich jak tekst, ntext, zbyt obraz.

  Rozwiązanie

  Aby obejść ten problem, wyświetl nowe okno kwerendy bezwzględnej, gdy SQL Server Management Studio. Następnie użyj instrukcji SQL update, aby zaktualizować krótką kropkę w tablicy osoby.

  Linki

 • 2 minuty na przeczytanie
 • Jeśli klikniesz Tak w oknie komunikatu o błędzie, wiersz może zostać omówiony jako poprawnie zaktualizowany.

  Jeśli otrzymasz świetne okno dialogowe w tym języku, nie będziesz w stanie przejść do wiersza aktualizacji.

  Ten problem występuje również, gdy ktoś próbuje użyć Microsoft Table Designer w Visual Studio, aby zaktualizować tabelę funkcji, która prawdopodobnie będzie znajdować się w bazie danych SQL Server.

  Jeśli ktoś otrzyma dokładny komunikat o błędzie, o którym mowa w Problemie, możesz kliknąć Tak, aby zaktualizować ciąg.

  Wygląda na to, że dane, które uległy zmianie, w których otworzono okienko wyników, zostały ostatnio pobrane. Czy chcesz mieć możliwość zapisania zmian?
  (Optimistic now Concurrency Control Error)
  Kliknij Tak, aby pomóc Ci przynajmniej zapisać zmiany w bazie danych.
  Kliknij Nie, aby anulować regulację i uzyskać aktualne dane naprawdę warte dla tego wiersza. Anuluj
  Kliknij odpowiedni, aby anulować zmianę.

  błąd podczas zatwierdzania wiersza do

  Uwaga. Jeśli klikniesz „Tak” w tym oknie komunikatu o błędzie, jego numer zostanie poprawnie zaktualizowany.

  Żadne grupy testowe nie zostały zaktualizowane.
  Dane dotyczące archipelagu X nie zostały przekazane.
  Źródło błędu: Microsoft.VisualStudio.DataTools.
  Komunikat o błędzie: zaktualizowane lub utracone wartości pasma to nie jedna rura lub wiele osób edytuje wiele przewodów (N linii).
  Popraw błędy i w konsekwencji spróbuj ponownie lub naciśnij klawisz ESC, aby naprawdę anulować zmiany.

  Krok 1

  Witaj

  Tworzę nasz dźwięk jak pokazano poniżej.

  Utwórz lub dostosuj proces początkowy

  po wklejeniu bezpośrednio na samp3

  wyjaśnij

  jako data;

  start

  wybierz h w dupie za pomocą samp3;

  aktualizacja kursu (tyłek);

  koniec;

  Kiedy próbuję wskoczyć w linię, zwykle otrzymuję fantastyczny błąd;

  BŁĄD w linii produktów 1:

  ORA-20001: Napotkano błąd -4092 -ERROR-ORA-04092: Nie można wykonać COMMIT w ramach pełnego wyzwalacza

  ORA-06512: w „AUROLIVE.UPDATECOURSE”, sekcje 22

  ORA-06512: dzwoniąc „AUROLIVE.PROCE”, 5

  ORA-04088: błąd wyboru konfiguracji wyzwalacza „AUROLIVE.PROCE”

  czy prawie każda osoba może mi pomóc?

  Witam,

  Ramya.S

  Komentarze